Podmínky užívání fóra

Tato pravidla upravují vztah mezi službou fórum na stránkách pravuska.eu a uživatelem této služby.


1. Služba je poskytována zdarma a bez záruky v naději, že bude užitečná.
2. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé údaje (své platné školní UČO).
3. Pro využívání fóra je třeba účet aktivovat pomocí unikátního aktivačního kódu, čímž uživatel vyjádří souhlas s těmito podmínkami.
4. Poskytnuté osobní údaje budou viditelné pouze pro ostatní uživatele fóra (pokud je zveřejníte).
5. Uživatel je povinen řídit se dále uvedenými body.
5.1) uživatel nebude tuto službu používat k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky.
5.2) služba nebude uživatelem využívána ke komerčním a dalším účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele.
5.3) při využívání služby je uživatel povinen se chovat v normách morálních zásad, které jsou v civilizované společnosti samozřejmostí a tím pádem nebude vědomě poškozovat provozovatele, ani ostatní uživatele této služby.
6. Provozovatel je oprávněn zrušit účet uživatele, pokud poruší podmínky uvedené v tomto dokumentu.
7. Administrátoři, moderátoři, vlastník domény, vlastník serveru, ani nikdo jiný nijak nezodpovídají za obsah příspěvků uživatelů do tohoto fóra.
8. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Změny jsou platné dnem jejich zveřejnění.

11.9.2008